Paddleboard FEST - Brno

'EN' During the weekend of 23-24 June, we have a full-day program for all lovers of all forms of paddleboarding. Paddleboardfest takes place on one of the most beautiful beaches of the Brno Reservoir, on the Rokle Beach which is the place of Kiboko's home base.

Paddleboard Fest Brno is a part of the Czech Cup, Central European series SUP CUP and KIBOKO tour. Nevertheless, all paddleboarders are cordially invited, from proffesional racers to recreational riders who can go through a set track at their pace but with the flavor of an international race.

'CZO víkendu 23. -24. 6. je pro Vás připraven celodenní program pro všechny vyznavače jakékoli formy paddleboardingu. Paddleboardfest proběhne na jedné z nejkrásnějších pláží Brněnské přehrady, na pláži Rokle, v místě domovské základny značky Kiboko.

Paddleboard Fest Brno je součástí Českého poháru , středoevropského seriálu SUP CUP a KIBOKO tour, přesto jsou srdečně zvání všichni paddleboardisti, od závodníků až po ryze rekreační jezdce, kteří si mohou projet stanovenou trať ve svém tempu, ale s příchutí mezinárodního závodu. 

DATE: 23. - 24. 6. 2018

WHERE: Brno Reservoir - Rokle Beach

DISCIPLINES: Long distance on the predominantly direct track with mass start from the water (6km or 11km)

Technical racing on the round-trip track with mass start from the water. 6-8 buoys, track by the coast, approx. 500-600 m / race

Sprint race on the straight track, start by groups from the water (about 200m). Race for groups 6-9 contestants, progressive key to final drive

Ponton race 4-members teams on a large float

CATEGORIES: Men, women, children and juniors

ELITE - racing category on any paddleboard to 14' according to the ISA technical regulation

SPORT - racing categories of paddlebooards up to 14 '

HOBBY - non-native categories (also for the public) on any plume up to 12 '

APPLICATIONS: Fill in the applications below by 22.6. 2018 15:00 https://bit.ly/chci-na-paddleboardfestbrno You can also check in on the morning of the race on the spot, with a higher start fee. The application is valid after the payment has been made. The organizer reserves the right to limit the number of entries in each category.

START FEE:

Long distance: 490 CZK (20 €), on the spot 600 CZK (25 €)

Technical race: 250 CZK (10€), on the spot 350 CZK (15 €)

Sprint: 150 CZK (5 €), on the spot 250 CZK (10 €)

Strat fee in all disciplines: 750 CZK (30 €)

Children and juniors: on the spot 150 CZK (5 €)

TIME HARMONOGRAM: 23. 6. 2018

9:00 - 9:30 presence of all competitors of Saturday races

11:00 departure by steamship to Veverská Bítýška

12:00 start of race LONG DISTANCE

ACCOMMODATION:

The organizer does not provide accommodation. Competitors can use accommodation in the surroundings of the Brno Reservoir - Hotel Rakovec, Autokemp Obora

OTHER INFORMATIONS:

The race is running full steamers, lifejackets are recommended

For participants under the age of 18, rescue vest is mandatory

Organizer: KIBOKO BOARDS, s.r.o.

Director of the competition: Michal Budík

Main referee: Aleš Kuchyňka

Protocol Leader: Alice Sendlerová

Facebook Event: 

bit.ly/paddleboard-fest-brno

TERMÍN: 23. - 24. 6. 2018

MÍSTO: Brněnská přehrada - pláž Rokle

DISCIPLÍNY: Long distance na převážně přímé trati s hromadným startem z vody (6km alebo 11km)

Technical race na okruhové trati s hromadným startem z vody. 6-8 točných bójí, trať v blízkosti břehů, cca. 500-600 m / kolo závodu

Sprint závod na přímé trati, start po skupinách z vody (cca 200m). Rozjížďky po skupinách 6-9 závodníků, s postupovým klíčem do finálové jízdy

Ponton race závod 4 členných týmů na velkém plováku

KATEGÓRIE: Muži, ženy, děti a junioři

ELITE - závodní kategorie na libovolném plováku do 14' dle technického předpisu ISA

SPORT - závodní kategorie na nafukovacích plovácích do 14 '

HOBBY - nezávodní kategorie (i pro veřejnost) na libovolném plováku do 12 '

PŘIHLÁŠKY: Přihlášky vyplňte v odkazu níže do 22. 6. 2018 15:00 https://bit.ly/chci-na-paddleboardfestbrno Přihlásit se je možno i ráno v den závodu přímo na místě, s vyšším startovným. Přihláška je platná po zaplacení startovného. Pořadatel si vyhrazuje možnost omezení počtu přihlášek v jednotlivých kategoriích.

STARTOVNÉ:

Long distance: 490 CZK (20 €), na místě 600 CZK (25 €)

Technical race: 250 CZK (10€), na místě 350 CZK (15 €)

Sprint: 150 CZK (5 €), na místě 250 CZK (10 €)

Startovné ve všech disciplínách: 750 CZK (30 €)

Děti a junioři: na místě 150 CZK (5 €)

ČASOVÝ HARMONOGRAM: 23. 6. 2018

9:00 - 9:30 prezence všech závodníků, sobotního závodu

11:00 odjezd parníkem do Veverské Bítýšky

12:00 start závodu LONG DISTANCE

UBYTOVÁNÍ:

Pořadatel ubytování nezajišťuje. Závodníci mohou využít ubytování v okolí Brněnské přehrady - Hotel Rakovec, Autokemp Obora

OSTATNÍ INFORMACE:

Závod probíhá za plného provozu parníků, záchranné vesty jsou doporučeny

Pro účastníky mladší 18 let je záchranná vesta povinná

Organizátor: KIBOKO BOARDS, s.r.o.

Ředitel soutěže: Michal Budík

Hlavní rozhodčí: Aleš Kuchyňka

Vedoucí protokolu: Alice Sendlerová

Udalosť na Facebooku: 

bit.ly/paddleboard-fest-brno

Navigation

Pláž Rokle, Brno

Brno-Bystrc 205

63500 Brno-Bystric

Czech republic