30th Danube Canoe, Rowing & SUP Marathon

'EN' The last stop of Central European Tour SUP CUP 2018is here. Everything will be decided on 9th September and we will know the overall winner of the SUP CUP 2018 series, who will win a main prize a paddleboard racket from our partner KIBOKO ROKETI. On a beautiful 22km rout of the prestine "old" Danube you will feel like in the midst of a jungle along with another 100 or so paddlers. It will be epic! The mass start of the race is at the village of Dobrohošť, opposite Dunakiliti. The finish is in Gabčíkovo, near the popular water-tavern Hullám csárda. The top racers, veterans, hobbies and recreational riders in a wide variety of age and boat categories (SUP, kayak, surfski, canoe) can come and will be delighted. The main organizer of the race is the Dunajčík water club in cooperation with Paddleboard team Slovakia.


'SK' Už v nedeľu 9.9. sa všetko rozhodne a spoznáme víťaza celej série SUP CUP 2018, ktorý si odnesie hlavnú cenu raketu od sponzora pretekov KIBOKO ROKETI. Preteká sa na trati s dĺžkou 22 km bez prenášky. Hromadný štart je pri obci Dobrohošť, na rkm 1842, oproti hati Dunakiliti. Cieľ je v Gabčíkove na rkm 1820 pri populárnej vodáckej krčme Hullám csárda. Trasa vedie starým korytom Dunaja na slovensko-maďarskom úseku Dobrohošť (rkm 1842) - Gabčíkovo (rkm 1820). Na svoje si prídu špičkoví pretekári, veteráni, hobby a rekreační jazdci v širokej palete vekových a lodných kategórií (SUP, kayak, surfski, canoe). Hlavným organizátorom pretekov je vodácky klub Dunajčík v spolupráci s Paddleboard team Slovakia. 

Date: 9.9.2018 

Where: Dobrohošť

Riders meeting: 9:00

Disciplines: Marathon, Tourist

Categories: Elite, Sport, Hobby

Equipement: Boards up to 14'. The Paddleboard Team Slovakia offers rental equipement for the race and tour. 

Safety requirements: loating or lifejacket vest is mandatory. Leash is recommended. Swimming skills required. 

Start fee: fee paid to account no later than 5th September = 15 € per person

Start fee paid cash on arrival during registration = 20 € per person

Race registration: www.dunmar.kanoe.sk  

Event organiser: Vodácky klub Dunajčík in cooperation with  Paddleboard team Slovakia

Facebook Event: 

Dátum: 9.9.2019

Štart: Dobrohošť 

Začiatok: 9:00

Discillíny: Maratónsky pretek, turistický pretek

Kategórie: Muži, ženy / Elite, Sport, Hobby

Vybavenie: SUPy do dĺžky 14'. Paddleboard Team Slovakia ponúka možnosť požičať si SUP.

Bezpečnostné požiadavky: Plávacia alebo záchranná vesta je povinná. Leash je odporúčaný. Schopnosť plávať je nevyhnutná.

Štartovné: 15 eur on-line registrácia do 5.9 alebo 20 euro v hotovosti na mieste

On-line registácia: www.dunmar.kanoe.sk 

Organizátor: Vodácky klub Dunajčík v spolupráci s Paddleboard Team Slovakia

Udalosť na facebooku: 

Navigation

Dobrohošť


Photogallery